หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนดและรับผิดชอบการรับเงิน
• จ่ายเงินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปส่งยอดขายรายวัน
• รับส่งอาหารจากร้านค้ามายังตำแหน่งส่งออกไปยัง Rider
• ตรวจสอบรายการอาหารทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา รวมถึง package ที่ใส่อาหารต้องสมบูรณ์ก่อนส่งให้ Rider
• ตรวจเช็คระบบน้ำ,ไฟ,แก๊สและความสะอาดของร้านค้าทั้งตอนเปิดและปิด
• ตรวจนับสต๊อกสินค้าฝากขายพร้อมลงตัวเลขส่งรายงานทุกวัน
• ติดต่อประสานงานรับเรื่องต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งจากลูกค้าและร้านค้า
• ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย- จัดเก็บอุปการณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเข้าที่ให้เรียบร้อย
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติ :

• เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 9 ชั่วโมง (ทำงาน 8 ชั่วโมง+พัก 1 ชั่วโมง) มีวันหยุดให้ 1 วันต่อสัปดาห์
• สามารถทำงานเป็นกะได้ (เลือกเวลาทำงานไม่ได้และให้ทำตามตารางงานที่กำหนดให้เท่านั้น)
• สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google sheet ขั้นพื้นฐานได้
• มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารและด้าน Delivery มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักงานด้านบริการ มีความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน,เสียสละ กล้าทดลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับออเดอร์ได้