ธุรกิจเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ดูได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดแบบเดียวกันในแทบทุกประเทศ ทั่วโลก ในขณะที่สังคมไทยกำลังเป็นห่วงเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและ O2O ที่เป็นของยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ทีมงาน LINE MAN Wongnai เรามีความเชื่อมั่นในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจเดลิเวอรี ในไทยและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยคนไทย บริหารโดยคนไทย มีทีม Engineer อยู่ในไทย 100% มีความเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (End-to-end food ecosystem) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สามารถส่งเดลิเวอรีไปถึงบ้าน สั่งอาหารแล้วไปรับเองที่ร้าน หรือจองโต๊ะล่วงหน้า ในฝั่งร้านอาหาร เราจะนำเสนอบริการทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขายใหม่ๆ และซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ บนทุกอุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และ Wongnai

ด้วยรูปแบบของธุรกิจ ปริมาณการเข้าใช้งานระบบจึงมีจำนวนที่สูงมาก ทีม Backend ซึ่งเปรียบเสมือนกับสมองของระบบจึงเป็นทีมที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นทีมที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถรองรับปริมาณการใช้จำนวนมากได้ พร้อมกับสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวดเร็ว ความเสถียร ความถูกต้อง และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้งาน (Scalability)

ทีม Backend เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาหรือสร้างรากฐานของระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เราเปิดให้ผู้ใช้ได้ Feature ใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในการพัฒนา Product เราใช้หลัก Test-Driven Development (TDD) และ Agile Methodology โดยทีมเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Product Manager, Software Architect, UX/UI Designer, Business Development รวมถึงอาจจะมีทีมอื่นๆ ด้วยอย่างเช่นทีม Marketing และ Data Operations


อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@LINE MAN Wongnai ครับ

Responsibilities:

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ Backend ของบริการต่างๆ เช่น LINE MAN, Wongnai.com, Wongnai POS และ Wongnai Merchant App (WMA) เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Web และ Mobile Application
 • ทำงานร่วมกับทีมและช่วยให้ทีมส่งมอบ Software ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาได้ง่าย ทนต่อข้อผิดพลาด ทดสอบได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง
 • ปรับปรุงระบบให้มี Performance ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ปรับปรุง Code ให้ทำงานได้ง่าย และปรับปรุงการทำงานของทีมให้มี productivity ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง สร้างประโยชน์ให้ทีมและผู้ใช้งาน LINE MAN Wongnai

Minimum Qualifications:

 • สามารถใช้ภาษา Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • มีความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาส่วนของ Web Layer เช่น JavaScript, HTML and CSS.
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ดี

Preferred Qualifications:

 • มีความรู้ความเข้าใจในภาษา Java และ JVM อย่างลึกซึ้งและสามารถเขียน Java ได้อย่างชำนาญ
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Concurrency, Design Patterns และ Best Practices ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Fault-tolerant Distributed System, High-Scalability System
 • มีความเข้าใจพื้นฐานของการออกระบบแบบ Microservices
 • มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง Spring MVC, Spring Boot, Hibernate, MySQL รวมถึงมีประสบการณ์ในการพัฒนาและดูแล Cloud Native Application
 • มีความคุ้นเคยกับ REST, Solr, Redis, gRPC, Amazon Web Services หรือ Cloud Platform อื่นๆ
 • มีประสบการณ์เบื้เกี่ยวกับ DevOps Practices และ CI/CD Pipelines
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Docker เพื่อสร้าง Docker Image และ Deploy Docker Containers
 • สามารถสื่อสารได้ดี ชัดเจน ตรงประเด็นทั้งการพูด และการเขียนในรูปแบบต่างๆ
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด
 • ให้คำแนะนำ, mentor และ coach คนในทีม รวมถึง engineers คนอื่นๆได้