Merchant Services Executive (Based in Ayuthaya) - สัญญาจ้าง 1 ปี

16,000 - 20,000 (ไม่รวม incentive)

ที่ Wongnai เรามีเป้าหมายใหญ่คือการ connect people to good stuff เราเชื่อว่าแอปฯ ของคนไทยก็สามารถยืนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายขึ้นได้ไม่แพ้แอปฯ ใด และเราอยากให้ Wongnai กลายเป็นแอปฯ ที่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ทีม Merchant Services ของ Wongnai จึงมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า ที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!


Responsibilities

 • ประสานงานดูแลร้านค้าในพื้นที่จังหวัดอยุธยา รวมถึงขอข้อมูลต่าง ๆ หลังการตอบรับเข้าร่วมบริการของ Wongnai เพื่อให้ลูกค้าสามารถ onboard และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการร่วมงานกับ Wongnai อย่างสูงสุด
 • พัฒนาความสัมพันธ์ กับร้านอาหารที่เข้าร่วมธุรกิจกับ Wongnai ตามกลุ่มร้านที่ได้รับมอบหมาย
 • ผลักดันยอดขายของกลุ่มร้านที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและกำไร ผ่านการเติบโตของ ยอดขายต่อคำสั่งซื้อ (basket size) และฐานลูกค้าของร้าน (loyal customer)
 • คิด วางแผน แคมเปญ โปรโมชั่น ที่น่าสนใจ รวมถึงช่องทางโฆษณา (Online) และเชิญชวนร้านเข้าร่วม เพื่อให้ร้านได้รับประโยชน์สูงสุด
 • วิเคราะห์ผลของ แคมเปญ โปรโมชัน พร้อมเสนอแนวทางสำหรับปรับใช้ในกิจกรรมต่อ ๆ ไป
 • ทำงานร่วมกันกับทีม และประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายการขาย การตลาด ฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ เพื่อให้ร้านได้รับประสบการณ์ดีดี จากการเข้าร่วมธุรกิจกับเราQualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนและความจริงใจในการดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้า
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว