หน้าที่ที่รับผิดชอบ

  • รับ-ส่งออเดอร์ระหว่าง Cashier กับ ครัว
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ความสะอาด และติดตามสถานะของอาหาร
  • ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยของร้าน เวลาเปิด-ปิด ร้าน และระหว่างวัน
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน และสุขอนามัย ตามกฎระเบียบของบริษัท
  • ทำงานเป็นกะ วันละ 8-9 ชม. พัก 1 ชม.

(รวมเวลาเตรียมเปิดร้าน เก็บร้าน, เวลาทำงานขึ้นอยู่กับการจัดตารางงาน ไม่สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

คุณสมบัติ

  • อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • ขยัน มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบในการทำงาน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้มือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว

**** หากมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ****