Architect

THB 70,000 - 200,000

ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจบน Wongnai เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ด้วยปริมาณการใช้งานที่มีจำนวนมาก และกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริการที่เป็น Online to Offline (O2O) อย่าง Food Delivery ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คน และการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดก็ทำให้ผู้ใช้มีความคาดหวังต่อประสบการณ์ในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม โดยความเร็วในการตอบสนอง ความเสถียรของระบบ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความถูกต้องของข้อมูล มีผลอย่างมาก ดังนั้นระบบจะต้องถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการต่างๆ

ทีม Architect มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทีม Architect จะทำงานร่วมกับ Software Engineer เพื่อออกแบบและพัฒนา Platform หรือ Infrastructure ที่สามารถรองรับ Feature ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงการเพิ่ม Productivity ให้กับ Software Engineer เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ดูแลได้ง่าย และปรับเปลี่ยนแก้ไขได้รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้แล้ว ทีม Architect จะคอยคิดวิธีแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงในเชิง Engineering ซึ่งอาจจะไม่เคยมีตัวอย่างในการแก้ปัญหามาก่อนในอดีตเนื่องจากเป็นโจทย์ที่เกิดมาพร้อมกับธุรกิจใหม่ในปัจจุบัน หลายๆ ครั้งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ/แอพพลิเคชั่น

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibility

 • ดูแลและพัฒนาระบบต่างๆ ของ Wongnai เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ทั้ง Functional และ Non-Functional Requirements
 • ทำงานร่วมกับ Engineer ออกแบบ, ให้คำแนะนำ และร่วม Implement ระบบให้ตรงความต้องการและข้อจำกัดต่างๆ เช่น Scalability, Availabilitiy, Time Constraint, Security, Maintainability และ Observability
 • Investigate ปัญหาในระบบของ Wongnai และส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหาวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งใน short-term, mid-term และ long-term
 • แก้ปัญหายากๆ ให้กับทีม
 • กำหนดทิศทางในส่วนของ Technical เพื่อให้ทีมและระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Minimum Qualifications

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการออกแบบและพัฒนา Highly Scalable Distributed System
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง Data Structure, Algorithm, Concurrency, Design Patterns และ Best Practices ต่างๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน Cloud Provider ชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความเข้าใจ Web Security เป็นอย่างดี สามารถออกแบบแอปพลิเคชั่นให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีและโจรกรรมข้อมูลได้
 • มีความชำนาญในการ Coding ด้วย Framework และ Programming Language อย่างน้อย 1 ภาษา
 • มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด

Preferred Qualifications

 • มี Contribution ใน Open-Source Project ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ Project ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server
 • สามารถสื่อสารทั้งการเขียน การพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเป็น Speaker ในงาน Conference หรือมีประวัติการเขียน Blog มาอย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เรียนรู้ได้ไว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถเขียนโค้ดได้เร็ว สามารถทำ POC ได้รวดเร็ว
 • มีความรู้ทางด้านธุรกิจในหนึ่งด้านจากด้านเหล่านี้ การทำ Platform โฆษณาแบบ Keyword บน Internet, การขนส่งสินค้า, E-Commerce, ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจท่องเที่ยว, Data Analytics