ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม Quality Assurance เป็นทีมที่ตรวจสอบคุณภาพ Product ของ Wongnai ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม (Web, iOS, และ Android) ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม Requirement


Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการควบคุมคุณภาพของ Product ที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ใช้งาน
  • เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
  • หากสามารถเขียน scripting language เช่น Python, PHP, Ruby, Shell script, SQL ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่างๆ เช่น Selenium จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเข้าใจเรื่อง UX เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ