เว็บ Wongnai.com มีผู้ใช้งานหลายล้านคนต่อเดือน หากนับเป็นจำนวนหน้าที่ถูกเปิดอ่านต่อเดือน (Page Views) จะมีจำนวนมากกว่า 100 ล้านครั้ง ทีม Frontend เป็นทีมที่พัฒนาเว็บ Wongnai.com ผลงานของทีมจึงเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบกับผู้ใช้งานโดยตรง โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม UX/UI Designer, Backend และ Product Manager เพื่อออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเปิดเว็บจากอุปกรณ์ตัวใดก็ตาม

นอกจากนี้ ทีม Frontend ยังได้ทำงานร่วมกับทีม SEO และ Marketing เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง เช่นเรื่อง Performance และโครงสร้างหรือรูปแบบเนื้อหาของเว็บให้ตรงกับสิ่งที่ Google Search ต้องการ เพื่อให้หน้าเว็บของ Wongnai.com ที่มีจำนวนมากกว่า 2 แสนหน้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับแรกๆ ของผลการค้นหา

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ที่ Life@Wongnai ครับ

Responsibilities

  • พัฒนาเว็บในส่วน Frontend ของ Service ต่างๆ ใน Wongnai ซึ่งรวมไปถึง API Gateway ที่รองรับ Client แต่ละแพลตฟอร์มทั้ง Web App และ Mobile App
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

  • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 ได้อย่างชำนาญ
  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • (Bonus) หากมีประสบการณ์การใช้ ReactJS, Universal React, Redux, GraphQL, ImmutableJS, SCSS จะพิจารณาเป็นพิเศษ