หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนในพื้นที่ให้เข้าร่วมกับ LINE MAN Rider และช่วยเหลือในการตอบคำถามต่าง ๆ
 • ดูแลประสานงานระหว่างกรุงเทพ ฯ กับจังหวัดที่สังกัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)
 • ทำงานให้ถึงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน
 • ดูแลตอบคำถามเกี่ยวกับการวิ่งรับงาน ปัญหาที่พบและการใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • ประสานงานให้ไรเดอร์ที่สมัครเข้ามาสำเร็จ สามารถออกไปขับเที่ยวแรกได้ หลังจากเปิดระบบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวส.
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 19 - 40 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก ชอบพูดคุย ชอบอธิบาย มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี
 • มียานพาหนะ สามารถเดินทางได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยี
 • สามารถรับแรงกดดัน และทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดได้
 • สามารถทำงาน 6 วัน (จันทร์-เสาร์)


สวัสดิการ

ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - Incentive


สถานที่ปฎิบัติงาน :

สระบุรี (บ้านหมอ) - สระบุรี (พระพุทธบาท) - ฉะเชิงเทรา (บางคล้า) - ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี) -สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)