ทีม Key Account ของ LINE MAN Wongnai กำลังมองหาทีมงานมาช่วยดูแลในฝั่งของร้านค้า ที่มี passion แรงกล้าและมีความเชื่อในสิ่งเดียวกับเรา มาร่วมกันทำความเชื่อนี้ให้เป็นจริง หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มร้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น partner หลัก ของ LINE MAN Wongnai โดยดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ร้านค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
 • คิดและวางแผนการผลักดันยอดขายตามแคมเปญโปรโมชั่นที่ได้รับ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มยอดขายต่อการสั่งซื้อ ของกลุ่มร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและกำไร ประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอ
 • เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่สามารถช่วยพัฒนายอดขายของร้านอาหาร และสามารถเจรจาต่อรองค่าบริการ เพื่อเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
 • วิเคราะห์โปรโมชั่นคู่แข่ง รูปแบบ แนวโน้มที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้มากขึ้น รวมถึงเชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการโฆษณาบนออนไลน์มากขึ้น
 • วิเคราะห์ผลและสรุปยอดขายของแต่ละร้านอาหาร พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
 • ประสานงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริการหลังการขาย และอื่นๆ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมธุรกิจ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Sales, Customer Relationship, Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์ มีการนำเสนอที่ดี
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว