ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม React Native เป็นทีมที่พัฒนาแอพ Wongnai Merchant App ซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานของฝั่งร้านอาหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งซื้ออาหารจากผู้ใช้แอพ LINE MAN หรือแอพ Wongnai, การจัดการสถานะของร้านอาหารหรือเมนูต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความยุ่งยากของการบริหารจัดการที่ฝั่งร้านอาหาร เพิ่มความเร็วในการบริการ รวมถึงลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งอาหารจนถึงการส่งอาหาร


Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพที่ใช้ Framework สำหรับ Cross Platform Development อย่างเช่น React Native, Flutter, NativeScript, Xamarin
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพบน iOS หรือ Android แบบ Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพด้วย React Native มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ