LINE MAN Wongnai กำลังมองหนุ่มสาวที่ชอบพูดคุยและขยัน มาช่วยติดต่อและนำเสนอ Product ทั้ง Web, Mobile Application แคมเปญ โปรโมชั่น ต่าง ๆ รวมถึงการเชิญชวนมาเข้าร่วมโฆษณาร่วมกันกับ Wongnai หรือกลุ่มลูกค้า Partner หรือดีลพิเศษเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ให้กับลูกค้าร้านอาหารและโรงแรมทางโทรศัพท์ รวมถึงการดูแลหลังการปิดดีลอีกด้วย

อ่านแล้วคิดว่านี่แหละตัวเรา อย่ารอช้าสมัครเลย !

Responsibilities :

  • นำเสนอ แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าร้านอาหารหรือโรงแรมผ่านโทรศัพท์และปิดการขายได้
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นยอดขาย แนะนำดีลหรือโปรโมชันใหม่ ๆ เพื่อหาช่องทางในการขายเพิ่มเติม
  • ติดตามผลงาน และสรุปรายงานผลการติดต่อลูกค้า

Qualifications:

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ต้องมีประสบการณ์ในสาย telesales มาก่อนเท่านั้น
  • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
  • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้