"Account Executive (1 Year Contract)" หรือ AE คือตำแหน่งพนักงานขายของ Wongnai มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร และนัดพบกับเจ้าของร้านเพื่อนำเสนอและเชิญชวนให้มาใช้ระบบ Wongnai POS (Point of Sale) หรือทำการตลาดกับสื่อของ Wongnai

AE เปรียบเสมือน "ทัพหน้า" ที่เป็นตัวแทนของ Wongnai จึงต้องเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้

ทำความรู้จักแต่ละทีมของ Wongnai มากขึ้น ได้ที่ Life@Wongnai


Responsibilities

 • คัดเลือก เฟ้นหา พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าได้ (ร้านอาหาร โรงแรม และแบรนด์สินค้า)
 • โทรติดต่อ และนัดเข้าไปนำเสนอเพื่อขายโฆษณา, ขายระบบ รวมถึงเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด/ธุรกิจกับ Wongnai และ partner
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน Wongnai เพื่อให้บริการหลังการขาย
 • เก็บ feedback ทำรายงานสรุปลูกค้าที่ดูแล และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • รับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 - 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
 • สามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่างๆ