Job Description

 • ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการของร้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ตามนโยบายของบริษัท
 • จัดการปัญหา ที่พบเจอในกระบวนการทำงาน หรือ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจรจากับลูกค้า ในกรณีต่างๆ ที่ร้านไม่สามารถจัดส่งออเดอร์ได้ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา
 • ควบคุม ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และบริหารการใช้ทรัพยากรของร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดตารางการทำงาน คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • นำเสนอกระบวนการทำงานที่ดีกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับเพื่อนำไปใช้วางแผนปรับปรุงคุณภาพและบริการของร้าน
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถ ดูแล ควบคุมพนักงานจำนวนมาก
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเช่นมือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทัศนคติดี สามารถรับความกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ