Responsibilities

 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้ต่อสัญญาและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น ทำความรู้จักและศึกษาธุรกิจลูกค้า
 • มีความรู้ มีความเข้าใจ แม่นยำในสิ่งที่ขาย แนะนำรูปแบบ Package รายละเอียด ข้อมูลเชิงลึก สามารถนำเสนอให้ลูกค้าตกลงโปรโมท ซื้อโฆษณา ร่วมทำแคมเปญทางการตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง จุดด้อยจุดแข็ง ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 • ติดต่อ และนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าไปนำเสนอ สินค้า บริการและโฆษณา รูปแบบการทำงาน ติดตามงานให้ตาม Timeline จัดลำดับความสำคัญ อธิบายขั้นตอนการทำงานได้อย่างเข้าใจ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และทีมงานเพื่อให้งานเป็นไปตามที่ตกลง และแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย
 • ทำหน้าที่ Brief หรือ สรุปไอเดีย ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนงานในเบื้องต้นให้กับทีมต่างๆในบริษัท
 • พบปะพูดคุยกับลูกค้าจำนวนมาก ควรมีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • เก็บ feedback ของงาน ทั้งข้อดี ข้อเสีย ปัญหาลูกค้า และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตอบกลับทุกงานได้อย่างทันท่วงที
 • จัดการออกเอกสารที่สำคัญของการซื้อ-ขาย รวมถึงเอกสารสรุปยอดขาย

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา หรือการดูแลลูกค้า 1-2 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น และข่าววงการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Sales ออนไลน์ , Customer Relationship , Agency หรือ E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด