ธุรกิจเดลิเวอรีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ดูได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดแบบเดียวกันในแทบทุกประเทศ ทั่วโลก ในขณะที่สังคมไทยกำลังเป็นห่วงเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและ O2O ที่เป็นของยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ทีมงาน LINE MAN Wongnai เรามีความเชื่อมั่นในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจเดลิเวอรี ในไทยและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งด้วยคนไทย บริหารโดยคนไทย มีทีม Engineer อยู่ในไทย 100% มีความเข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร (End-to-end food ecosystem) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สามารถส่งเดลิเวอรีไปถึงบ้าน สั่งอาหารแล้วไปรับเองที่ร้าน หรือจองโต๊ะล่วงหน้า ในฝั่งร้านอาหาร เราจะนำเสนอบริการทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขายใหม่ๆ และซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหารแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ บนทุกอุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN และ Wongnai

ทีม Engineering เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจรให้สำเร็จตามเป้าหมาย เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เสาะหากระบวนการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ เฟ้นหา Engineer ที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยม ผสานเข้ากับทีมงานคนไทยที่เข้าใจในความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ในครัวของร้านอาหารไปจนถึงมื้ออาหารอันแสนสุขของทุกคน

Engineering Manager จะทำหน้าที่คอยดูแลวิศวกรในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างผลกระทบกับธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นความภูมิใจในผลงานของตัวเอง พร้อมกับได้ขยายขีดความสามารถของตัวเองเพื่อให้พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป โดย Engineering Manager จะทำงานร่วมกันกับทีม Product Manager และทีม People เพื่อช่วยให้การสร้างทีม Engineering มีประสิทธิภาพสูงสุด

รู้จัก Wongnai เพิ่มเติมได้ที่ Life@Wongnai


Responsibilities

 • สร้างทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
 • คอยให้ปรึกษา Feedback และรับฟังความคิดเห็นจากคนในทีม Engineering เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะได้อย่างต่อเนื่อง รักษาความพึงพอใจในการทำงาน และมีวิธีคิดแบบเติบโต (Growth mindset) ยึดมั่นใน Core Values ของบริษัทอยู่เสมอ
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้วิศวกรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าทีม Engineering เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 • สามารถพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Agile และหรือ Scrum และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • มีความสามารถในการจัด Training หรือ Coaching Session และสามารถพูดบรรยายได้เป็นอย่างดี