หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนดและรับผิดชอบการรับเงิน-จ่ายเงินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสรุปส่งรายงานและยอดขายรายวัน
 • รับผิดชอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ใช้งานไม่ให้เสียหาย,สูญหาย,และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานในแต่ละวัน
 • รับส่งอาหารจากร้านค้ามายังตำแหน่งส่งออกเพื่อเตรียมให้ Rider
 • ตรวจสอบรายการอาหารทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามา รวมถึงบรรจุภัณฑ์,ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนส่งให้ Rider
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าฝากขายพร้อมลงรายงานใน google sheet ทุกวันก่อนเวลาปิดร้าน
 • ติดต่อประสานงานรับเรื่องต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งจากลูกค้าและร้านค้าที่เข้าร่วม LINE MAN Kitchen
 • ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย
 • จัดเก็บอุปการณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเข้าที่ให้เรียบร้อย
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 9 ชั่วโมง (ทำงาน 8 ชั่วโมง+พัก 1 ชั่วโมง) มีวันหยุดให้ 1 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เลือกเวลาทำงานไม่ได้)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมืออิเล็คทรอนิคขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Google sheet, และแอปพิเคชั่นต่างๆ ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน,เสียสละ กล้าทดลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารและด้าน Delivery มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีรถจักรยานยนต์หรือมีที่พักอยู่ใกล้บริเวณที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : LMK-RTG สาขาพัฒนาการ (ขาออก)
แผนที่ : https://www.wongnai.com/restau...